Inspiratie 11 mei I Live performance door Stefan Peters

11 mei I Live performance door Stefan Peters

In het oeuvre van Stefan Peters verglijden droomwereld en realiteit over in elkaar. Met schilderijen, animaties en installaties creëert de kunstenaar niet alleen beelden, maar gaat hij ook op zoek naar het ontstaansproces ervan: de beeldvorming. Hij exploreert de nabootsende kwaliteiten van de schilderkunst, maar weet dat de werkelijkheid eveneens opgeroepen kan worden met vervreemdingseffecten, beeldfragmenten of zelfs via de nietigheid van een borstelspoor.
Zoals de stilte het fijnste geluid hoorbaar maakt, schept Peters een windstilte in zijn schilderkunst waardoor de minste rimpeling visueel zichtbaar wordt en betekenis krijgt. De kunstenaar plooit terug op de gedachte van filosoof Walter Benjamin dat het ontstaan van een beeld steeds een slingerbeweging is tussen het geheugen of het verleden enerzijds en anderzijds naar een verlangen verwijst in de toekomst. Doordrongen van het besef dat in elke visualisatie een tijdsdimensie vervat zit, worden sporen uit vroegere schilderijen van de kunstenaar de wieg voor nieuwe artistieke realisaties. Op die manier ontstaan een soort van panorama’s waarin beeld en herinnering zich zowel verstoppen als dat ze aan de oppervlakte komen.

Tekst van Stef Van Bellingen

De schoonheid van het tekort en de illusoire aard van de werkelijkheid werd door auteur Eduardo Galeano treffend uitgedrukt: de gebeurtenissen zijn eens gebeurd, of bijna gebeurd, of zijn nooit gebeurd, maar het mooie ervan is dat zij elke keer weer gebeuren wanneer zij worden verteld. Voor Stefan Peters omhelst creatie dus niet alleen het zoeken naar iets nieuws, met de schilderkunst als beginsel betreft het voor hem telkens een herontdekking waarbij datgene wat al bestaat poëtisch onthuld wordt.

Tekst Stef Van Bellingen.

In Absence

‘In Absence’ creëert een gedachtenwisseling tussen objecten én beeldende kunst enerzijds en tussen historische rouwtradities én hedendaagse verbeelding anderzijds. De tentoonstelling vindt plaats van 20 april tot en met 11 mei 2023, met een tal aan boeiende lezingen en activiteiten.

25 april I boekvoorstelling van Karen Wuytens & panelgesprek

In het boek van Karen Wuytens worden persoonlijke rouwverhalen ontrafeld. Aansluitend volgt een gesprek omtrent de relatie tussen rouw en objecten.

27 april I Lezing Prof. dr. Tessa Kerre & Luk Lambrecht

Wilt u meer te weten komen over hoe kunst helend kan zijn? Prof. dr. Tessa Kerre en Luk Lambrecht gaan in gesprek.

4mei I Lezing Liesbeth Den Besten & Jeroen Reyniers

Wat leren we over de personen die al eeuwenlang in de reliekschrijnen worden bewaard? Ontdek de bijzondere wereld van de relieken.

Privébericht: 8 mei I Workshop Postkantoor 00/00/00

‘Rouw is de omgekeerde stempel op een gesloten enveloppe’. Postkantoor 00/00/00, is een postkantoor voor brieven naar overleden mensen.

1 mei I Event afwezig maar heel erg aanwezig

Vier afscheidsfotografen fotograferen gezinnen met een verlieservaring. Afwezig maar heel erg aanwezig.